A 12 lépés és 12 hagyomány

A Hawkins Tanulócsoport 12 lépése

1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az egóval szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált.
2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő visszaadhatja elménk épségét.
3. Úgy döntöttünk, hogy akaratunkat és életünket – a saját felfogásunk szerinti – Isten gondviselésére bízzuk.
4. Alapos és bátor erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.
5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink pontos természetét.
6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jellembeli torzulásainktól.
7. Alázatosan kértük Őt, hogy vegye el tőlünk gyarlóságainkat.
8. Felsoroltuk mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk, és készen álltunk arra, hogy mindnyájuknak jóvátételt nyújtsunk.
9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk ezeknek az embereknek, ahol ez lehetséges volt, kivéve, ha sérelmes lett volna rájuk vagy másokra nézve.
10. Folytattuk az önvizsgálatot, és haladéktalanul beismertük, ha hibásnak találtuk magunkat.
11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat – a saját felfogásunk szerinti – Istennel, csupán azt kérve, hogy velünk kapcsolatos akaratát megtudhassuk, és erőt, hogy azt kivitelezhessük.
12. Miután e lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet továbbadni másoknak, és ezeket az alapelveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni.

A Hawkins Tanulócsoport 12 hagyománya

1. Közös boldogulásunk álljon az első helyen.
2. Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik: egy szerető Isten, aki csoporttudatunkban megnyilvánulhat. Vezetőink csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók.
3. A tagság egyetlen feltétele a spirituális tudatosság előrehaladása és a megvilágosodás iránti vágy.
4. Legyen minden Csoport független, kivéve azokat az ügyeket, amelyek más Csoportokat érintenek.
5. Minden Csoport egyetlen, elsődleges célja az, hogy eljuttassa üzenetét az emberiséghez és a spirituális fejlődést szolgálja.
6. Egy Csoport soha nem támogathat, finanszírozhat semmilyen kapcsolódó intézményt vagy külső vállalkozást, és nem engedheti nevének ilyetén használatára – nehogy pénz, vagyon és presztízs eltérítsen bennünket elsődleges célunktól.
7. Minden Csoport legyen teljesen önfenntartó, hárítsa el a külső hozzájárulásokat.
8. A Tanulócsoportok ne legyenek hivatásosak.
9. A Hawkins Tanulócsoport maga soha ne szerveződjék.
10. Magának a Tanulócsoportnak nincs véleménye külső ügyekről, ezért neve sohasem vonható be nyilvános vitába.
11. A nyilvánossághoz való viszonyunk alapja elsősorban a vonzerő, nem a hírverés. Személyes névtelenségünket a sajtó, a rádió és a film szintjén egyaránt meg kell őriznünk.
12. Hagyományaink spirituális alapja, a névtelenség mindig emlékeztet bennünket arra, hogy az elvek előbbre valók az egyes személyeknél.

[mailmunch-form id=”652612″]