Tanulócsoport Találkozók

A Tanulócsoport elsődleges célja, hogy a spirituális fejlődést szolgálja. A tagság egyetlen feltétele a spirituális tudatosság és az Igazság iránti vágy. Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik: egy szerető Isten, aki csoporttudatunkban megnyilvánulhat. Vezetőink csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók.
A Tanulócsoport önfenntartó. A Tanulócsoport költségeit (pl. terembérlet, füstölők stb.) a tagok által önkéntesen nyújtott, hozzájárulásokból fedezzük, melyet a csoport végén a kihelyezett dobozba köszönettel fogadunk. A költségeken felül megmaradt összeget a Tanulócsoport tevékenységét támogató tárgyi, szellemi és technikai eszközök beszerzésére, vagy a Hawkinsi tanításokat kultiváló események finanszírozására fordítjuk. A csoport életében a 12 hagyomány teljes mértékben irányadó. A csoporton való megszólalásainkban arra törekszünk, hogy mondandónk Hawkins tanításaihoz illetve az általa hitelesnek kalibrált tanítók tanításaihoz, vagy saját tapasztalatainkhoz kapcsolódjon. Emellett megszólalásunk terjedelmére vonatkozóan figyelemmel vagyunk arra, hogy másoknak is lehetősége nyíljon megnyilvánulni, és hogy kerüljük a felesleges beszédet. Szeretnénk, hogy a 12 lépéses csoportok nyomán lehetőség nyíljon személyes élmények megosztására. Amennyiben megszólalásunkat ilyen megosztásnak szánjuk, és arra reflektálást nem várunk, azt azzal fejezzük ki, hogy mondandónkat a „Köszönjük, hogy megoszthattam.” fordulattal zárjuk, vagy mondandóink elején külön jelezzük megszólalásunk jellegét.


A Találkozók menete

Meghallgatjuk a Kyrie-t Robert Gasstól (a mű 705-re kalibrál), és utána felolvassuk a Tanulócsoport szellemiséget. Utána kérnénk azokat, akik először vesznek részt találkozón, hogy pár mondatban osszák meg, hogyan jutottak arra döntésre, hogy tudatosan a spirituális útra léptek. Ezután idézeteket vetítünk a falra, amelyeket felváltva hangosan felolvasunk. A felolvasott idézeten komplentálhatunk, meditálhatunk, vagy feltehetjük a csoportnak a bennünk felmerült kérdéseket, illetve szabadon megoszthatjuk személyes tapasztalatainkat. Érdemes szem előtt tartani, hogy amit olvastunk ez nem egyenlő azzal, amit valójában tudunk, és azt, hogy a Csendnek a világ összes szavánál több mondanivalója van. Tervezzük, hogy a találkozó vége felé néhány feliratozott videórészletet is megnézzünk. A találkozót imával illetve az öleléssel zárjuk. A Csend, Módszeres Gyakorlás találkozók lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerjük a Hawkins által ajánlott és magyarázott módszereket, valamint azok csoportos gyakorlására. Érdemes hozni meditációs párnát vagy imazsámolyt, de széken ülve is kivitelezhető a gyakorlás, valamint a programnak megfelelően öltözni (átöltözásre van lehetőség, viszont érkezz 17:50 előtt), A részvételhez nem szükséges előismeret.


Keddi Találkozók találkozók felépítése a tanítások tanulmányozása során felmerült kérdések, tapasztalatok, élmények közös megbeszéléséből, Hawkins egy választott tanítása felolvasásából és/vagy egy előadása részletének megtekintéséből és az azokkal kapcsolatban felmerült gondolatok, meglátások megosztásából áll, valamint szeretnénk a lelkiség emeléséért rövid, közös, csendes meditációkra/csendes imákra alkalmat adni.

Az egyes alkalmakon a Hawkins könyveiben is gyakran emlitett “A Course in Miracles” (Csodák útja) 365 leckéből álló feladatkönyvét is tanulmányozni kezdtük. A Csodák Útja gyakorlatai a mindennapi életünkbe ültetik át a spirituális alapelveket, és bátran ajánlható mindenkinek aki Isten Békéjét keresi. Úgy tapasztalhatjuk, hogy a gyakorlatok végzése során külső és belső világunk észlelete megváltozik, és olyannak kezdjük látni a világot és önmagunkat, amilyen az valójában. Az észlelés e megváltozását nevezi a könyv Csodának. Bár a feladatok úgy lettek kialakítva, hogy egyénileg is tanulmányozhatóak legyenek, a tapasztalatok és élmények, a felmerülő kérdések megosztása, valamint a folyamatos csoportos tanulmányozás felhajtóerejének előnyei végett érdemes többedmagunkkal elmélyedni benne.

Szándékunkban áll bemutatni Hawkins izomtesztelésen alapuló módszerét és tapasztalatainkat megosztani vele kapcsolatban, valamint ha arra igény mutatkozik, közösen tesztelni amire igény mutatkozik, viszont egymás tudatszintjének kalibrálásától tartózkodni fogunk, annak a tapasztalatok szerinti sok csapdája és kevés haszna miatt.

A tagság egyetlen feltétele a spirituális tudatosság előrehaladása és a megvilágosodás iránti vágy. Továbbá fontos megjegyezni, hogy a csoport találkozókon való részvételhez nem szükséges Hawkins könyveinek és tanításainak mélyreható ismerete, de erősen ajánlott, hogy a magyarul megjelent “Erő kontra erő”, és “A Valódi Én hatalma” című köteteket már legalább nagy vonalakban ismerje a csatlakozni vágyó.

A Tanulócsoporton való részvétel – a nemzetközi spirituális önsegítő csoportok példája nyomán – ingyenes. A csoport önfenntartását, az esetleges terembérlést, a könyvek és videók beszerzését a csoport saját önkéntes hozzájárulásaiból szeretnénk megoldani, viszont e felajánlást soha senki számára nem tesszük kötelezővé vagy elvárttá.

Mi, akiket mélyen megérintettek Dr. Hawkins tanításai, különösen hálásak vagyunk hogy létrejöhet egy csoport, ahol mint hasonlóan motivált egyének időnként találkozhatunk. Úgy találjuk, hogy tapasztalataink egymással való megosztása valamint a többi spirituálisan elkötelezett tanuló inspirációja egy felbecsülhetetlen ajándék útjaink egyengetésében.

“Tanulócsoport Találkozók” bejegyzéshez 3 hozzászólás

 1. “Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat – a saját felfogásunk szerinti – Istennel, csupán azt kérve, hogy velünk kapcsolatos akaratát megtudhassuk, és erőt, hogy azt kivitelezhessük.” : “Csoport ügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik: egy szerető Isten, aki csoport tudatunkban megnyilvánul hat ” Nem igazán világos, hogy kihez is kell forduljak? Isten tőlem különálló lény, tudat? ha nem az, akkor kicsit érthetetlen számomra az, hogy kihez is fordulok segítségért! Szeretném ha megértetnétek ezt velem. Köszönöm.

  1. Nem tudom jól értettem-e a kérdést, mindenesetre leírom amiről hallottam ebben a témában:

   Isten mint az “Én Vagyok” radikálisan szubjektív és abszolút tudásának átformáló erejű tapasztalata nélkül ugyan valamilyen szinten elfogadhatom gondolatilag, hogy Isten nem egy tőlem külön álló lény, de ez így is csak egy gondolat marad. Addig a pontig, míg a testtel, érzékekkel, gondolatokkal, stb. való azonosulás meghaladása révén az ego halála be nem következik és fel nem ragyog az Önvaló, vagy Isten mint Minden Ami Van abszolút tapasztalata (mondhatni a megvilágosodás pillanatáig), kimondottan hasznos a spirituális fejlődés szempontjából Istenhez, mint Legfelsőbb Lényhez fordulni, az Ő javára lemondani mindarról, ami hátráltat minket a Felé való úton, elfogadva jelen tudásunk és lényünk korlátolt voltát, valamint azt, hogy “én, önmagam erejéből képtelen vagyok meghaladni e korlátaimat, erre csak egy az enyémnél nagyobb hatalom képes”.
   Ahogy Ramana Maharshi zseniálisan megfogalmazza:
   Kérdés: Van valamilyen haszna az »Én vagyok Isten« vagy »Én vagyok a legfelső lény« gondolatának?
   Válasz: »Én vagyok az én vagyok«. Nem »én vagyok Isten«, hanem az »én vagyok« [az] Isten. Valósítsa meg az »én vagyok«-[ság]ot, s ne [pusztán] gondolja, hogy »én vagyok« [Isten]. Ott [a Bibliában] ugyanis az áll: »Tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten« – s nem az: »Gondoljátok azt, hogy én vagyok az Isten«.

   Képletesen szólva, mi vagyunk a hullám, ami a tengerhez imádkozik, vagy az ág, ami a fához.

Vélemény, hozzászólás?