A tudati szintek kalibrálása

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A tudat energiamezeje végtelen kiterjedésű. Bizonyos szintjei az emberi tudatnak felelnek meg, amelyeket 1-1000-ig kalibráltunk. (Lásd a tudattérképet.) Ezek az energiamezők fejezik ki és uralják az emberi tudatot.

A világegyetemben minden egy bizonyos frekvenciát, vagy pontos energiamezőt sugároz, amely mindörökre a tudat mezejében marad. Ezért minden személy vagy lény, aki valaha élt, és velük kapcsolatban minden, tehát az összes esemény, gondolat, tett, érzés vagy beállítottság örökre megőrződik, és a jelenben vagy a jövőben bármikor visszakereshető.

AZ ELJÁRÁS 

A kineziológiai reakció (izomteszt) egy meghatározott ingerre adott, egyszerű ‘igen’ vagy ‘nem igen’ (nem) válasz. A holisztikus gyógyászat gyakorlatában rendszerint úgy végzik, hogy az alany kinyújtja a karját, amelyet a tesztet végző személy a csukónál két ujjal, finoman lefelé nyom. Az alany a másik kezével általában a vizsgált anyagot tartja a napfonata (solar plexus) előtt. A tesztet végző azt mondja az alanynak, hogy „Tarts ellen!”, és ha a vizsgált anyag jótékony hatású az alany számára, a karja erős lesz. Ha azonban nem előnyös vagy káros a hatása, a karja elgyengül.

Ezt a vizsgálatot éveken keresztül világszerte ezrek végezték el, és a tesztek megbízhatóságát és pontosságát vizsgálatok igazolták. Feltétlenül figyelembe kell vennünk, hogy a tesztet végző személynek és tesztalanynak egyaránt a 200-as szint felett kell kalibrálnia, mert csak ebben az esetben kaphatunk pontos választ. Az is fontos, hogy a kérdező szándéka tisztességes legyen.

Sok éven át úgy hitték, hogy a tesztválasz a test akupunktúrás vagy immun-rendszerének helyi reakciója. A későbbi kutatás azonban kiderítette, hogy a tesztválasz egyáltalán nem a testhez köthető, hanem a tudat valamilyen anyagra vagy kijelentésre adott általános válasza. Ami igaz, jótékony vagy támogatja az életet, arra igenlő válasz érkezik, amely a tudat minden élőben jelenlévő

energiamezejéből származik. Az „igen” választ a test izomzatának a megerősödése jelzi (rendszerint a deltaizom a legmegfelelőbb jelzőizomnak, de a test bármely izma használható, mint a gastrocnemia stb., amelyet a hátgerincmasszázzsal gyógyítók például gyakran vesznek igénybe).

Ha egy állítás hamis vagy egy anyag káros, a „Tarts ellen!” utasítására az izmok elgyengülnek. Ez azt jelzi, hogy az inger negatív, nem igaz, életellenes vagy a válasz „nem”.

A vizsgálat elvégzéséhez két ember kell: a teszt elvégzője és a tesztalany. A nyugodt környezet és a háttérzene mellőzése a legmegfelelőbb. A tesztalany hunyja be a szemét. A vizsgálatot végző személynek kijelentő módban kell megfogalmaznia a „kérdést”. A kineziológiai reakció „igen” vagy „nem” választ ad a kérdésre. A kérdés helytelen alakja például a következő lehet: „Egészséges ez a ló?” A helyes forma a kijelentés: „Ez a ló egészséges”, vagy az ellenkezője, azaz „Ez a ló beteg.”

Miután elhangzott a kijelentés, a tesztet végző személy felszólítja a karját a padlóval párhuzamosan kinyújtva tartó alanyt, hogy tartson ellen. A tesz végzője a csuklónál két ujjal gyorsan, de nem túl erősen lenyomja az alany kinyújtott karját. A tesztalany karja vagy erős marad, ami „igent”, vagy elgyengül, ami „nemet” jelent.

MEGHATÁROZOTT SZINTEK KALIBRÁLÁSA 

A pozitív és negatív, az igaz és hamis, az építő és romboló kritikus határvonala a 200-as érték (lásd a Tudatszint-táblázatot). Minden, ami a 200-as érték felett áll, vagyis igaz, erővel tölti el az alanyt; minden, ami a 200-as érték alatt áll, vagyis hamis, elgyengíti a kart.

Bármilyen múltbeli vagy jelenlegi dolog, tehát képek vagy állítások, történelmi események vagy személyek a vizsgálat tárgyát képezhetik.

Számszerű kalibrálás:

Példa: „Ramana Maharshi 700 felett kalibrál.” (igen / nem) Vagy: „Hitler 20 felett kalibrál.” (igen / nem)

KORLÁTOK 

A kineziológiai vizsgálat nem alkalmazható jóslásra; ezen kívül semmi nem korlátozza azt, hogy milyen kérdést tehetünk fel. Minden jelenlegi vagy történelmi eseményre rákérdezhetünk. A válaszok személytelenek, a vizsgálatot végző személy és az alany meggyőződéseitől függetlenek. A protoplazma például elhúzódik az ártalmastól, a hús pedig vérzik. Az ilyen tesztanyagoknak ezek a tulajdonságai, és személytelenek. A tudat valójában csak az igazat tudja, mert egyedül az igazságnak valós a léte. A valótlanra nem válaszol, mert a hamis a valóságban nem létezik.

A kineziológiai reakció ezért pontosan fogalmazva azt a választ adja, hogy „világos” vagy egyszerűen „nem világos”. Mint avillanykapcsolónál, amely ha fel van kapcsolva, azt mondjuk, hogy világos van, amikor lekapcsoljuk, akkor pedig azt, hogy „sötét van”, de ez egyszerűen azt jelenti, hogy nincs fény. A valóságban nem létezik a sötétség. Ez nehezen megfogható kijelentés, ám elengedhetetlen a tudat természetének megértéséhez. A tudat csak az Igazságot ismeri fel, a valótlanra egyszerűen nem válaszol. Ugyanígy egy tükörben is csak akkor látható tükörkép, ha van mit tükröznie. Ha nincsen előtte semmi, nem jelenik meg tükörkép.

MEGJEGYZÉS A SZINTEK KALIBRÁLÁSÁHOZ 

A kalibrált szintek egy meghatározott hivatkozási skálához viszonyítanak. Ha a mellékelt táblázat szerint értékeket szeretnénk kapni, utalnunk kell erre, vagy például ki kell jelentenünk, hogy „az emberi tudat 1-1000-ig terjedő skáláján, ahol a 600 a megvilágosodást jelöli, ez és ez X érték felett kalibrál”, vagy „a tudati skálán, ahol 200 az Igazság, 500 pedig a szeretet szintje, ez a kijelentés X felett kalibrál”. (Adjunk meg egy pontos számot.)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Az emberek jellemzően szeretnék megkülönböztetni az igazat a hamistól. Ezért egy igen pontosan körülírt kijelentést kell megfogalmaznunk. Kerüljük az általános kifejezéseket, mint például „ez egy ‘jó’ állás”. Milyen szempontból ‘jó’? A fizetés miatt? Jók a munkakörülmények? Előléptetési lehetőséget ígér? Igazságos a főnök?

GYAKORLAT 

A vizsgálati módszerrel megismerkedve egyre nagyobb gyakorlatra teszünk szert. Hirtelen elkezdenek előjönni a ‘helyes’ kérdések, és már-már hátborzongatóan pontosak lehetnek. Ha a tesztet végző személy és az alany egy ideje már együtt dolgozik, egyikükben vagy mindkettőjükben kifejlődik az a képesség, hogy bámulatos pontossággal találjon rá a legmegfelelőbb kérdésre, még ha egyikük sem tud semmit az

adott dologról. A tesztet végző például elvesztett valamit, és elkezdi mondani: „Az irodában felejtettem.” (Válasz: nem.) „A kocsiban hagytam.” (Válasz: nem.) A tesztalany hirtelen szinte ‘látja’ a tárgyat, és így szól: „Kérdezd azt, hogy ‘a fürdőszobaajtó hátulján’. A dolog a fürdőszobaajtó hátuljára van felakasztva.” (Válasz: igen.) Ennél az esetnél a tesztalany azt sem tudta, hogy a tesztet végző illető megállt tankolni, és a benzinkút mosdójában felejtette a kabátját.

Bármiről bármilyen információhoz hozzájuthatunk a jelenből és a múltból, a tér bármely pontjáról. Keresztkérdésekkel könnyen megbizonyosodhatunk az eredmények pontosságáról. Teljesen természetes, ha először kételkedünk. Aki azonban elsajátítja ezt az eljárást, annak egy pillanat alatt több információ áll a rendelkezésére, mint amennyit a világ összes számítógépe és könyvtára tartalmazhat. A lehetőségek tehát kétségkívül korlátlanok, a kilátások pedig lélegzetelállítóak.

A helyes kalibrációs technika 

Minden kalibráció a Tudattérképet használja viszonyítási alapul.

Tegyük fel a kérdést: „Egy 1-1000-ig terjedő skálán, ahol a 600 a megvilágosodást jelöli, ez (a tanító, tanítás, gondolat stb.) X értéken kalibrál.” (Mondjunk egy számot.)

A skála csak viszonyít, és a számokat önkényesen választottuk. Ha a viszonyításhoz nem használnánk egy meghatározott skálát, tetszőleges értékeket kapnánk. Mindenki elkészítheti a maga skáláját.

Ha egy adott skálát nem határozunk meg pontosan, meglepő számokat kapunk az 1000-es érték felett, és minden eredménnyel egyre magasabbat és magasabbat. Az itt megadott skálán az 1000-es a legmagasabb szint, amelynél magasabb értéket senki nem ért el, aki valaha élt ezen a bolygón, beleértve a nagy avatárokat is.

Forrás: David R. Hawkins: A valódi Én hatalma

Az Izomtesztelés (kal.:600) pontosságának mértéke, azaz konzisztens eredmények Tudat Kalibrációs Kutató Technikával [kal.:605] (TKKT):

200 alatt megbízhatatlan/a képesség nem elérhető
200-as szinten a pontosság mértéke 70%
250-es szinten a pontosság mértéke 70,6%
310-es szinten a pontosság mértéke 71%
350-es szinten a pontosság mértéke 77%
400-as szinten a pontosság mértéke 80%
500-as szinten a pontosság mértéke 94%
540-es szinten a pontosság mértéke 96%
600-as szinten a pontosság mértéke 99%
900-as szinten a pontosság mértéke 99.9%
1000-es szinten a pontosság mértéke 100%

TKKT: Tudat Kalibrációs Kutató Technika

Tesztelés végezte:

Institute for Advanced Spiritual Research

Alapítota és eredményeit jóváhagyta: David R. Hawkins

 

How to Accurately Conduct Consciousness Research

This section offers guidelines, instructions, and subtleties one might need to be aware of to accurately conduct consciousness research. Information and background on the Physiologic Response is provided elsewhere.

Here is the basic muscle testing technique taken from Dr. Diamond’s book, Your Body Doesnt Lie:

Choose a friend or a family member for testing. We’ll call him or her your subject.

 1. Have the subject stand erect, right arm relaxed at his side, left arm stretched out parallel to the floor, elbow straight.
 2. Face the subject and place your left hand on his right shoulder to steady him. Then place your right hand on the subject’s extended left arm just above the wrist.
 3. Tell the subject you are going to try to push his arm down as he resists your downward pressure.
 4. Now push down on his arm fairly quickly, firmly, and evenly. The idea is to push just hard enough to test the spring and bounce in the arm, not so hard that the muscle becomes fatigued. It is not a question of who is stronger, but of whether the muscle can lock the shoulder joint against the push.

Here are a few general guidelines before making calibrations:

 • Questions must be asked in the form of a declarative statement.
 • Both the tester and the subject must be above 200 (the level of courage and integrity); this means that less than 22% of the world’s population can accurately make calibrations. (Currently, approximately 51% of the American population are over 200.)
 • The intention behind the statement must be above 200 (integrous).
 • The downward pressure of the tester must equal the upward force of the subject (this may take some practice).
 • When testing with a new person, ask to make sure you are suitable partners (e.g. “This person is a suitable partner to conduct consciousness research with. Resist.”).
 • Couples very often have difficulties using the technique together (the reason for which has not been clearly determined).
 • Approximately 10% of people above 200 are unable to use the technique due to an imbalance in their Chi energy.
 • The subject must be aware of the “monkey response:” when a monkey starts to fall from a tree, he quickly flexes his muscles, trying to hold on (it’s instinctive to force the arm to stay up as it begins to fall).
 • While it’s possible to do physiologic testing by yourself, Dr. Hawkins advises to do it with another person, particularly when calibrating significant issues.
 • The higher the levels of consciousness of the test team, the more accurate are the results. The best results are obtained if both team members are in the mid-400s.

Here are a few tips for successfully using the technique:

 • Always ask permission before doing a calibration (i.e., “We have permission to ask this. Resist.”); once you have permission, than ask your question.
 • Always say “resist” aloud before testing.
 • Use very specific, yes-or-no statements—not ambiguous questions. (e.g. The statement “This business partnership is good for me,” will lead to uncertain results. Say instead, “Engaging in this business partnership serves the greater good of mankind.”)
 • Use as little pressure as necessary to detect a response in the subject’s arm.
 • Avoid smiling when using the technique. (Smiling may cause the muscles to remain strong regardless of the statement being tested)
 • To avoid any distraction, have the test subject close their eyes.
 • Turn off any music (music can have a profound effect on your life force).
 • Remove glasses with metal frames or other metallic jewelry across your midline (hats and watches—especially quartz—can also have an adverse effect).
 • Focus on the same modality when you’re holding a statement in mind. For example, if you’re calibrating different types of music, make sure you consistently focus on the feeling of the music, the sound of the music, the visualizations the music evokes, etc.
 • The tester can make the statement silently so he does not influence the subject (but audibly say “resist”).
 • When using the technique to calibrates levels of consciousness, you need to contextualize the statement by referencing Dr. Hawkins’ chart. (e.g., “On Hawkins scale of consciousness where 200 is courage and 500 is love, _______ calibrates above 200. Resist.”)
 • If you’re not getting accurate answers, you may want to try doing the Thymus Thump. (The Thymus Thump stimulates the thymus gland.) The thump is done by lightly thumping the area over the top portion of the breast bone with your fist, while thinking of something positive, smiling, and saying “Ha” with each thump. Do three thumps in rapid succession three times (for a total of nine thumps). “Ha-ha-ha, Ha-ha-ha, ha-ha-ha.”
 • Make the statement and apply pressure immediately as waiting will skew your results—the response is instantaneous.
 • Seek truth for the sake of truth and not for the conformation for your belief systems (i.e. integrity for the process).
 • Ask the reverse of the question to verify consistency. (Responses should be uniformly consistent within yourself and within the framework of Dr. Hawkins’ Map.)
 • Be patient and keep practicing! (Dr. Hawkins has done close to 300,000 different calibrations over decades.

Additional Resource: How to Muscle Test Home Study Course

 

Calibration – Setting the Conditions for Accurate Muscle Testing

Research conducted by Andrew Colyer and Scott Jeffery

When someone first learns about researching consciousness via muscle testing, they may feel skeptical since discerning truth from falsehood with a mere shift of an arm appears incredulous. Alternately, they may embrace the truth reflex head on and begin, like a child at an amusement park, joyfully testing anything and everything that comes to mind. Regardless of where you find yourself on this continuum, as those experienced with the technique can attest, there’s great deal of unknowns and pitfalls to achieving accurate results.

There are six major areas the committed student needs to discern truth using this technique. Within each of these meta-categories’ are numerous sub-categories for further exploration. Please note that this listing isn’t a definitive guide; rather, an attempt to highlight conditions for accurate testing that many may be unaware of. General guidelines for muscle testing are provided here.

1) Permission: If you intend to use the technique for consciousness research, asking permission is a must. Permission is requested as: ‘I have permission to test this.‘ There are many reasons why you’ll get a ‘no‘ response; sometimes you can intuit and test these reasons, other times the reasons for not getting permission may remain hidden.

2) Physical Factors: ‘Switching’ can profoundly affect accurate testing. When a person is ‘switching,’ he or she will not achieve accurate results, as their energetic polarity and neurological systems are adversely affected by factors like dehydration, low blood sugar, fatigue, stress, and a host of environmental factors we’ll cover briefly. Healing arts practitioners who utilize muscle testing as part of their craft (e.g. BodyTalk, N.E.T., A.K.) have developed ways to test for switching and to switch a person ‘on’ before testing.

Psychomotor skill also influences accuracy. There’s a rhythm that develops between the tester and testee over time-of saying ‘resist,‘ holding strong at the appropriate level, applying consistent pressure, etc. There are many subtleties in making the statement and applying the appropriate pressure at the appropriate time. It can take considerable practice (sometimes years) for a tester to develop these skills.

3) Mental / Emotional State: A person’s mental and emotional state can affect test results. Both the tester and testee need to be in a centered space with complete emotional detachment to what is being tested. If you’re stressed, it is advisable not to test. Unconscious positionalities are a dominant factor in many students’ inaccurate results. If you feel any emotional charge around the topic you’re testing, there’s a likelihood the results will be skewed. Accurate testing requires total objectivity. You must be intent on the truth above all else (the truth for truth’s sake). You are observing the response of the arm, nothing more. With total objectivity, there’s neither doubt nor overconfidence-you’re completely neutral. Having doubt about what you’re doing or overconfidence that you can’t go wrong will affect your accuracy.

4) Spiritual Conditions: Spiritual conditions include intention, supplication, karma, and the Level of Consciousness (LOC) of the testing team. The testing team’s intention must be focused on knowing the truth for truth’s sake-not for personal gain, confirmation, or validation. Misaligned intentions affect results, as will intentions below 200; less obvious is the subtle shifts in intention that can occur while you’re testing certain things. For example, you may begin in a neutral space, but the ego’s agenda slips in during the test. Supplications and prayer done prior to testing increases accuracy, as you’ve aligned with the higher field of devotion.

Karmic factors can influence one’s ability to use the technique. Subsections of spiritual conditions are energetic influences, including interpersonal energetic dynamics between testing team members (for example, many married couples are unable to test effectively together) and unseen psychic influences and interferences. Finally, the collective LOC of the team influences accuracy.

5) External / Environmental Factors: Perhaps the largest category of obstructions to accurate testing is physical factors like sounds (loud noises, music, etc.), lighting (direct, artificial, etc.), jewelry and wire frames (any metal across the midline), smell, the testing teams’ comfort level, other distractions and electromagnetic frequencies (EMF). Testing done in public venues like restaurants, for example, where noise levels are high and adrenaline levels are probably enhanced are unlikely to yield consistent results.

6) Testing Procedure: Pre-framing the testee with a phrase like ‘Resist’ or ‘Hold strong‘ right before the tester applies arm pressure will increase accuracy. How the statements are made when testing influences accuracy as well. Tense changes (past, present, future) and shifting from one modality to another (like focusing on how the music sounds, then on how it makes you feel) will affect your results. Setting up the proper testing environment is important. If you’re calibrating the LOC of something, be sure to reference the Map of Consciousness as described in the appendices of Dr. Hawkins’ books. Also be aware of the assumptions you may be holding in mind when testing.

As you can see, getting accurate results can be complex. As Dr. Hawkins explained, all information should be held as provisional; this includes the results of one’s testing. In subsequent articles, we’ll explore these six factors in more detail.

July 2008

How to Accurately Conduct Consciousness Research

This section offers guidelines, instructions, and subtleties one might need to be aware of to accurately conduct consciousness research. Information and background on the Physiologic Response is provided elsewhere.

Here is the basic muscle testing technique taken from Dr. Diamond’s book, Your Body Doesnt Lie: Choose a friend or a family member for testing. We’ll call him or her your subject.
1. Have the subject stand erect, right arm relaxed at his side, left arm stretched out parallel to the floor, elbow straight.
2. Face the subject and place your left hand on his right shoulder to steady him. Then place your right hand on the subject’s extended left arm just above the wrist.
3. Tell the subject you are going to try to push his arm down as he resists your downward pressure.
4. Now push down on his arm fairly quickly, firmly, and evenly. The idea is to push just hard enough to test the spring and bounce in the arm, not so hard that the muscle becomes fatigued. It is not a question of who is stronger, but of whether the muscle can lock the shoulder joint against the push. LOVE. Here are a few general guidelines before making calibrations:

Questions must be asked in the form of a declarative statement

Both the tester and the subject must be above 200 (the level of courage and integrity); this means that less than 22% of the world’s population can accurately make calibrations. (Currently, approximately 51% of the American population are over 200.)
The intention behind the statement must be above 200 (integrous).
The downward pressure of the tester must equal the upward force of the subject (this may take some practice).
When testing with a new person, ask to make sure you are suitable partners (e.g. ‘This person is a suitable partner to conduct consciousness research with. Resist.’).
Couples very often have difficulties using the technique together (the reason for which has not been clearly determined).
Approximately 10% of people above 200 are unable to use the technique due to an imbalance in their Chi energy.
The subject must be aware of the ‘monkey response:’ when a monkey starts to fall from a tree, he quickly flexes his muscles, trying to hold on (it’s instinctive to force the arm to stay up as it begins to fall).
While it’s possible to do physiologic testing by yourself, Dr. Hawkins advises to do it with another person, particularly when calibrating significant issues.
The higher the levels of consciousness of the test team, the more accurate are the results. The best results are obtained if both team members are in the mid-400s. Here are a few tips for successfully using the technique:
Always ask permission before doing a calibration (i.e., ‘We have permission to ask this. Resist.’); once you have permission, than ask your question.
Always say ‘resist’ aloud before testing.
Use very specific, yes-or-no statements-not ambiguous questions. (e.g. The statement ‘This business partnership is good for me,’ will lead to uncertain results. Say instead, ‘Engaging in this business partnership serves the greater good of mankind.’)
Use as little pressure as necessary to detect a response in the subject’s arm.

Avoid smiling when using the technique. (Smiling may cause the muscles to remain strong regardless of the statement being tested)

To avoid any distraction, have the test subject close their eyes.

Turn off any music (music can have a profound effect on your life force).

Remove glasses with metal frames or other metallic jewelry across your midline (hats and watches-especially quartz-can also have an adverse effect).

Focus on the same modality when you’re holding a statement in mind. For example, if you’re calibrating different types of music, make sure you consistently focus on the feeling of the music, the sound of the music, the visualizations the music evokes, etc.

The tester can make the statement silently so he does not influence the subject (but audibly say ‘resist’).

When using the technique to calibrates levels of consciousness, you need to contextualize the statement by referencing Dr. Hawkins’ chart. (e.g., ‘On Hawkins scale of consciousness where 200 is courage and 500 is love, _______ calibrates above 200. Resist.’)

If you’re not getting accurate answers, you may want to try doing the Thymus Thump. (The Thymus Thump stimulates the thymus gland.) The thump is done by lightly thumping the area over the top portion of the breast bone with your fist, while thinking of something positive, smiling, and saying ‘Ha’ with each thump. Do three thumps in rapid succession three times (for a total of nine thumps). Ha-ha-ha, Ha-ha-ha, ha-ha-ha.’

Make the statement and apply pressure immediately as waiting will skew your results-the response is instantaneous.

Seek truth for the sake of truth and not for the conformation for your belief systems (i.e. integrity for the process).

Ask the reverse of the question to verify consistency. (Responses should be uniformly consistent within yourself and within the framework of Dr. Hawkins’ Map.)

Be patient and keep practicing! (Dr. Hawkins has done close to 300,000 different calibrations over decades.

 

Accuracy of the Consciousness Calibration Research Technique
Researched conducted by Dr. Andrew Colyer and Scott Jeffery
July 2007

Summary: The degree of accuracy of the Consciousness Calibration Research Technique  (muscle testing within the context of Dr Hawkins’ Map of Consciousness) is influenced by (or correlated to) the level of consciousness of the testing team.

Introduction: Whereas it was originally stated that anyone over 200 (Courage) can use the Consciousness Calibration Research Technique (CCRT), accuracy varies greatly depending upon the testing team’s calibrated level of consciousness (LoC). As one might assume, the degree of accuracy increases as the LoC of the testing team increases.

The Testing Team: This study was focused on two people using the CCRT, not a self-tester. Here are some of the actual statements used in researching this topic:

 • There is a threshold LoC needed to obtain consistent, accurate results with CCRT.  TRUE
 • The LoC of the Tester affects the accuracy of the results of CCRT. TRUE
 • [On more than one occasion, we did not get permission to ask about the LoC of the Testee.]
 • The collective calibration of the team affects the accuracy of CCRT results. TRUE
 • Both the Tester and Testee must have the intention of focusing on the Truth and the Hawkins Map of Consciousness to obtain accurate, consistent results with the CCRT.  TRUE
 • Because the physiologic response in the context of this work calibrates at 605, when the testing is being done, the team functions as one unit.  TRUE

The results concluded that the relevant calibration with respect to degree of accuracy was the collective calibration of the team, so both the tester and the testee seem to be a factor in the degree of accuracy of CCRT results.

Degree of Accuracy: The following levels of accuracy were calibrated at the following LoC:

At Level 200, the level of accuracy, consistent results with CCRT is 70%.
At Level 250, the level of accuracy, consistent results with CCRT is 70.6%.
At Level 310, the level of accuracy, consistent results with CCRT is 71%.
At Level 350, the level of accuracy, consistent results with CCRT is 77%.
At Level 400, the level of accuracy, consistent results with CCRT is 80%.
At Level 500, the level of accuracy, consistent results with CCRT is 94%.
At Level 540, the level of accuracy, consistent results with CCRT is 96%.
At Level 600, the level of accuracy, consistent results with CCRT is 99%.
At Level 900, the level of accuracy, consistent results with CCRT is 99.9%.
At Level 1000, the level of accuracy, consistent results with CCRT is 100%.

Conclusions: Although the testing results of a research team at calibrated level 200 will likely be statistically significant (70%), there’s still a high degree of error and inconsistency in results. One can also observe from the graph above that there’s a considerable jump in accuracy between LoC 400 and 500. The higher the collective LoC of the testing team, the more accurate and consistent results the team achieves. There are numerous factors influencing accuracy at any particular level. For example, testing the statement, “At LoC 500, the 6% error rate is due to potentially 25 different factors” yields a TRUE response.  Some of these factors include unconscious positionalities and “switching.” Further research is required to determine all the major factors and perhaps to create a protocol to increase CCRT accuracy.