A Hawkins Tanulócsoport találkozóit Dr. David R. Hawkins tanításai mélyebb megismerésének valamint annak szeretnénk ajánlani, hogy létrejöhessen egy olyan spirituálisan elkötelezett, az Igazságot mint Istent és Abszolútumot keresők közössége, akik a csoport szándéka és irányultsága révén felemelően hatnak egymásra tapasztalataik, kérdéseik, élményeik és észrevételeik megosztása által, hasonlóan a többi ismert spirituális csoportokhoz.

Hawkins Tanulócsoport Találkozó
következő alkalom

Időpont:
2018. március 13. (kedd), 18:00-20:00-ig
Érkezés 17:50-ig.
Helyszín:
ÖrömSziget
1123 Budapest, Greguss utca 3., I. emelet 1. (6-os kapucsengő)

A Tanulócsoporton való részvétel – a nemzetközi spirituális önsegítő csoportok példája nyomán – ingyenes. A csoport önfenntartását, az esetleges terembérlést, a könyvek és videók beszerzését a csoport saját önkéntes hozzájárulásaiból szeretnénk megoldani, viszont e felajánlást soha senki számára nem tesszük kötelezővé vagy elvárttá. A tagság egyetlen feltétele a spirituális tudatosság előrehaladása és a megvilágosodás iránti vágy.

Felépítése terveink szerint a tanítások tanulmányozása során felmerült kérdések, tapasztalatok, élmények közös megbeszéléséből, Hawkins egy választott tanítása felolvasásából és/vagy egy előadása részletének megtekintéséből, és az azokkal kapcsolatban felmerült gondolatok, meglátások megosztásából állna, valamint szeretnénk a lelkiség emeléséért rövid, közös, csendes meditációkra/csendes imákra alkalmat adni.

További részletek itt, illetve a “Tanulócsoport gyűlések” almenüben.

“This group is aligned with and devoted to the teachings of David R Hawkins, MD, PhD.  The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God and humanity.”

David R. Hawkins facebook oldal.

Hawkins Tanulócsoport budapesti facebook csoportja.

Hawkins Tanulócsoport jászberényi facebook csoportja.

Hawkins Tanítások oldal.

A Hawkins Csoport Szellemisége

„A Tanulócsoport célja az Igazság. A Hawkins Tanulócsoport David R. Hawkins Tanításának odaadó tanulmányozása céljából gyűlt össze. A Csoport szándéka Isten Akarata szerint megnyílni egyéni és közös tudatfejlődésünk és az Igazság előtt, önmagunk, egymás, az emberiség és Isten önzetlen szolgálatában. Szándékunk Dr. Hawkins Tanításának nyomán egyre mélyebben elköteleződni Isten Békéje, Öröme, Szeretete, azaz Akarata mellett. Szándékunk egy a Feltétel nélküli Szereteten alapuló közösség körülményeinek megteremtése, hogy Isten Akaratának egyre tökéletesebb eszközeivé legyünk. Gloria in Excelsis Deo” (Kal.: 597 – saját mérés)

A Hawkins Tanulócsoport Imája

„Mindenható Isten, add, hogy szolgálóid, szereteted eszközei és akaratod közvetítői lehessünk. Útmutatásodért és segítségedért könyörgünk, hogy személyes akaratunkat elengedve, életünket kizárólag az Igazságnak szentelhessük. Segíts, hogy az ítélkezést átadva, mindig a végtelen Szeretetet és a Békét válasszuk minden más lehetőség közül. Gloria in Excelsis Deo! Ámen.” (Kal.:825 – saját mérés)

Comments are closed.