Remove the row

Column: 1

A Hawkins Tanulócsoport találkozóit Dr. David R. Hawkins tanításai mélyebb megismerésének, valamint annak szeretnénk ajánlani, hogy létrejöhessen egy olyan spirituálisan elkötelezett, az Igazságot keresők közössége, akik a csoport szándéka és irányultsága révén felemelően hatnak egymásra. Igazság, mint Dharma – ahogy Buddha utal rá; Igazság, mint az Út és az Élet – ahogyan Jézus utal rá; és az Igazság, mint Tao – ahogy Lao-ce utal rá.

Column: 2

Remove the row

Column: 1

Beszélgetés, Szemlélődés 

Időpont

2024. július 2. kedd                 18:00-20:00-ig
1132 Budapest, Váci út 6. (4. em.)
kapukód: 150kulcs1500

2024. július 19. péntek       18:00-20:00-ig

MagNet Közösségi Ház
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Bodza terem

Column: 2

Érdi Találkozó

Időpont

       2024. július.  szombat
       10:00-14:30-ig 
     
 Helyszín

Részletekért kérlek érdeklődj: hawkins.tanulocsoport@gmail.com 

 

 

A Személyes Találkozók felépítése  a tanítások tanulmányozása során felmerült kérdések, tapasztalatok, élmények közös megbeszéléséből, Hawkins egy választott tanítása felolvasásából és/vagy egy előadása részletének megtekintéséből, és az azokkal kapcsolatban felmerült gondolatok, meglátások megosztásából állna, a lelkiség emelésének szellemiségében. A Találkozók keretében szeretnénk közös, csendes meditációknak, a tanításon való szemlélődésnek és a csendes imáknak teret engedni. A részvételhez nem szükséges előismeret.

További részletek itt, illetve a “Tanulócsoport találkozók” almenüben.

A részvétel – a nemzetközi spirituális önsegítő csoportok példája nyomán – ingyenes. A csoport önfenntartását, az esetleges terembérlést, a könyvek és videók beszerzését a csoport saját önkéntes hozzájárulásaiból szeretnénk megoldani, viszont e felajánlást soha senki számára nem tesszük kötelezővé vagy elvárttá. A tagság egyetlen feltétele a spirituális tudatosság előrehaladása és a megvilágosodás iránti vágy.

Remove the row

Column: 2

This group is aligned with and devoted to the teachings of David R Hawkins, MD, PhD.  The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God and humanity.
Hawkins ajánlása tanulócsoport alakításához


A Hawkins Csoport Szellemisége
A Tanulócsoport célja az Igazság. A Hawkins Tanulócsoport Dr. David R. Hawkins  Tanításában való elmélyülés céljából gyűlt össze.
A Tanulócsoport szándéka egy olyan Feltétel nélküli Szereteten alapuló közösség körülményeinek megteremtése, amely segíti a Szeretet útjában álló akadályok lebontását, erősíti a Szeretet, Öröm és Béke melletti elköteleződést, ezzel támogatva a jelenlévőket az Önvalóra való ébredés folyamatában, önmaguk, az emberiség és Isten önzetlen szolgálatában.
Gloria in excelsis Deo!  (Kal.: 598 – saját mérés)


A Hawkins Tanulócsoport Imája
Mindenható Isten, Uram, add, hogy szolgálóid, ​Szereteted eszközei és ​Akaratod közvetítői lehessünk. Útmutatásodért és segítségedért könyörgünk, hogy személyes akaratunkat átadva, életünket kizárólag az Igazságnak szentelhessük. Kérlek segíts, hogy az ítélkezést meghaladva, mindig a végtelen Szeretetet és Békét válasszuk minden más lehetőség közül.
Gloria in Excelsis Deo! Ámen.” (Kal.:825 – saját mérés) 


A 12 lépés és 12 hagyomány

A Hawkins Tanulócsoport 12 lépése

1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az egóval szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált.
2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő visszaadhatja elménk épségét.
3. Úgy döntöttünk, hogy akaratunkat és életünket – a saját felfogásunk szerinti – Isten gondviselésére bízzuk.
4. Alapos és bátor erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.
5. Beismertük Istennek, magunknak és egy embertársunknak hibáink pontos természetét.
6. Teljességgel készen álltunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől a jellembeli torzulásainktól.
7. Alázatosan kértük Őt, hogy vegye el tőlünk gyarlóságainkat.
8. Felsoroltuk mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk, és készen álltunk arra, hogy mindnyájuknak jóvátételt nyújtsunk.
9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk ezeknek az embereknek, ahol ez lehetséges volt, kivéve, ha sérelmes lett volna rájuk vagy másokra nézve.
10. Folytattuk az önvizsgálatot, és haladéktalanul beismertük, ha hibásnak találtuk magunkat.
11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat – a saját felfogásunk szerinti – Istennel, csupán azt kérve, hogy velünk kapcsolatos akaratát megtudhassuk, és erőt, hogy azt kivitelezhessük.
12. Miután e lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet továbbadni másoknak, és ezeket az alapelveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni.

A Hawkins Tanulócsoport 12 hagyománya

1. Közös boldogulásunk álljon az első helyen.
2. Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik: egy szerető Isten, aki csoporttudatunkban megnyilvánulhat. Vezetőink csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók.
3. A tagság egyetlen feltétele a spirituális tudatosság előrehaladása és a megvilágosodás iránti vágy.
4. Legyen minden Csoport független, kivéve azokat az ügyeket, amelyek más Csoportokat érintenek.
5. Minden Csoport egyetlen, elsődleges célja az, hogy eljuttassa üzenetét az emberiséghez és a spirituális fejlődést szolgálja.
6. Egy Csoport soha nem támogathat, finanszírozhat semmilyen kapcsolódó intézményt vagy külső vállalkozást, és nem engedheti nevének ilyetén használatára – nehogy pénz, vagyon és presztízs eltérítsen bennünket elsődleges célunktól.
7. Minden Csoport legyen teljesen önfenntartó, hárítsa el a külső hozzájárulásokat.
8. A Tanulócsoportok ne legyenek hivatásosak.
9. A Hawkins Tanulócsoport maga soha ne szerveződjék.
10. Magának a Tanulócsoportnak nincs véleménye külső ügyekről, ezért neve sohasem vonható be nyilvános vitába.
11. A nyilvánossághoz való viszonyunk alapja elsősorban a vonzerő, nem a hírverés. Személyes névtelenségünket a sajtó, a rádió és a film szintjén egyaránt meg kell őriznünk.
12. Hagyományaink spirituális alapja, a névtelenség mindig emlékeztet bennünket arra, hogy az elvek előbbre valók az egyes személyeknél.

[mailmunch-form id=”652612″]