A Tudattérkép

Istenfelfogás Életfelfogás Szint Érték Érzelem Folyamat
Önvaló Létezés Megvilágosultság 700-1000 Kimondhatatlan Színtiszta tudat
Mindenlét Tökéletes Béke 600 Áldottság Megvilágosultság
Egy Teljes Öröm 540 Derű Megdicsőülés
Szerető Jóindulatú Szeretet 500 Áhítat Kinyilatkoztatás
Bölcs Jelentőségteli Ésszerűség 400 Megértés Elvonatkoztatás
Könyörületes Harmonikus Elfogadás 350 Megbocsátás Transzcendencia
Inspiráló Reményteli Hajlandóság 310 Derűlátás Szándék
Képessé tevő Kielégítő Pártatlanság 250 Bizalom Felszabadulás
Megengedő Megvalósítható Bátorság 200 Megerősítés Képessé tétel
Közönyös Követelő Büszkeség 175 Lekicsinylés Felfuvalkodás
Bosszúálló Szembenálló Harag 150 Gyűlölet Agresszió
Megtagadó Csalódó Vágyakozás 125 Sóvárgás Behódolás
Büntető Fenyegető Félelem 100 Szorongás Visszahúzódás
Lenéző Tragikus Bánat 75 Sajnálkozás Csüggedés
Elítélő Reménytelen Fásultság 50 Kétségbeesés Lemondás
Gyűlölködő Gonosz Bűntudat 30 Szemrehányás Pusztítás
Megvető Nyomorúságos Szégyen 20 Megaláztatás Kirekesztés

A Tudattérkép egy olyan 1-1000-ig terjedő önkényes skála, ami lefedi az emberi tapasztalat teljes spektrumát.